Klimatologia

Klimatologia jest nauką zajmującą się opisem długoterminowych (co najmniej piętnastoletnich) stanów atmosfery na wydzielonych obszarach. Statystyczne zestawienie i uśrednienie pogód rejestrowanych w dłuższych okresach czasu pozwala na sformułowanie prawidłowości dotyczących klimatu. Klimat jest to stan pogód obserwowanych w dłuższym czasie na pewnym obszarze. Podobnie jak pogoda, która wykazuje dużą zmienność, tak też klimat pomimo przekonania o jego stałości jest zmienny. Każdy kolejny rok jest przecież inny. W ten sposób pogody kolejnych lat wpływają na statystyczny obraz klimatu.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie