Od czego zależy klimat?

Klimat konkretnego miejsca na Ziemi zależy od wielu czynników, które nazywany czynnikami klimatotwórczymi. Klimat zleży od bardzo wielu czynników. Jedne z nich zostały już dobrze poznane. Inne wymagają jeszcze wielu obserwacji i badań. Spośród najważniejszych czynników klimatotwórczych są to następujące:

  • szerokość geograficzna, warunkująca dostawę energii słonecznej do powierzchni Ziemi,
  • rozkład lądów i oceanów,
  • prądy morskie,
  • wysokość nad poziomem morza i rzeźba terenu,
  • pokrycie terenu (np. obszary leśne, czy też pustynie).

Pustynia Arabska

Las, Nepal

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie