Paradoks zmian klimatycznych

Obserwując zmiany klimatu na przestrzeni lat można dostrzec pewne prawidłowości. Zmiany mają bowiem charakter zmian makroskalowych i mikroskalowych. Tendencje makroskalowe wskazują na stopniowe oziębianie się klimatu od czasu optimum klimatycznego. Na te zmiany nakładają się zmiany mikroskalowe, które w ostatnich latach wykazują tendencję wzrostową. Jaka będzie przyszłość naszego klimatu? Zależy ona od naturalnych czynników, ale również od naszej działalności.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie