pH wody

Sens fizyczny skali pH

 

skala_pH

Skala pH to skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Jest ściśle związana z odczynem roztworu. Odczyn to cecha roztworu zależna od stężenia jonów wodorowych.

[H+] > [OH-] odczyn kwasowy

[H+] = [OH-] odczyn obojętny

[H+] < [OH-] odczyn zasadowy

lub

pH  0-7 – odczyn kwasowy

pH= 7 – odczyn obojętny

pH   7-14 - odczyn zasadowy

Do określenia pH służą wskaźniki chemiczne tzw. indykatory

Wskaźniki ( indykatory )
substancje zmieniające barwę w zależności od odczynu

•      Fenoloftaleina

•      Wskaźnik uniwersalny

•      Oranż metylowy

•      Lakmus

•      Wywar z czerwonej kapusty

•      Esencja herbaciana

•      Sok z jagód

Przykłady:
Woda destylowana - pH = 7
1 molowy roztwór kwasu solnego - pH = 0
1 molowy roztwór wodorotlenku sodu - pH = 14

Tak więc roztwory o odczynie kwasowym to te o pH mniejszym niż 7, a zasadowe to te o pH większym niż 7.
np. pH Coca Coli to ok. 2,
pH wody z ogórków to ok 1,
pH suchej skóry  to ok. 6.5 - czyli jest to lekki odczyn kwasowy.

Znajomość pH wykorzystywana jest w medycynie, rolnictwie, ogrodnictwie i hodowli ryb.

Przykłady skali pH w praktyce:

•      w medycynie (pH krwi zdrowego człowieka wynosi 7,4 spadek poniżej 6,8 lub wzrost powyżej 8 powoduje skutki śmiertelne)

•      w rolnictwie (pH gleby przy uprawie ziemniaków wynosi 4,5 - 6, ogórków 5,5 - 6,5)

•      w ogrodnictwie (pH gleby dla drzew owocowych wynosi 6,5 - 7,7)

•      w hodowli ryb (większość gatunków pH 6,4 - 7)

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie