Zadania do plansz

Plansza - owady, pajęczaki

Przeczytaj uważnie charakterystykę zwierząt i wpisz właściwe nazwy organizmów w poszczególne rzędy krzyżówki. Rozwiązaniem krzyżówki (kolumna zaznaczona kolorem) jest nazwa rodzajowa pająka, ściśle związanego z wodą.

Jako larwa żyje w wodzie, dorosła nie pobiera pokarmu.JĘTKA3Grupa organizmów mająca zdolność latania.OWADY1Duży szybko pływający chrząszcz mający żółty, beżowy lub kremowy pasek.PŁYWAK1Pluskwiak z długą rurką oddechową, swoim ofiarom wstrzykuje jad za pomocą kłujki.TOPIELNICA4Ich larwy polują za pomocą wysuwanego narządu chwytnego tzw. maski.WAŻKI4

Plansza - owady, pajęczaki

Zdjęcie przedstawia jedynego polskiego pająka żyjącego w wodzie. Wpisz w okienko jego nazwę.

Topik

Plansza - owady, pajęczaki

Przyporządkuj nazwy do właściwych fotografii owadów.

Pływak żółtobrzeżekJętkaWażkiTopielnica

Plansza - płazy, gady

Wpisz w okienko właściwą nazwę gatunku płaza przedstawionego na fotografii.

Traszka grzebieniasta

Plansza - płazy, gady

Przeczytaj uważnie charakterystykę zwierząt i wpisz właściwe nazwy w poszczególne rzędy krzyżówki. Rozwiązaniem krzyżówki (kolumna zaznaczona kolorem) jest nazwa rodzajowa jednego z płazów bezogonowych.

U samców tych zwierząt w okresie rozrodu wykształca się grzebień skórny.TRASZKI6Płazy te odznaczają się krępą budową ciała, mają chropowatą skórę, usianą licznymi brodawkami.ROPUCHY4Gatunek żaby, którego samce w okresie godowym wybarwiają się na niebiesko. MOCZAROWA1Niegroźny gad, jego jedyną bronią jest cuchnąca wydzielina, którą wydala w momencie zagrożenia z gruczołów przy kloace. ZASKRONIEC2Palce tego płaza zakończone są okrągłymi, lepkimi przylgami służącymi do chodzenia po gładkich pionowych powierzchniach.RZEKOTKA4

Plansza - płazy, gady

Na fotografii przedstawiono jednego z najrzadszych kręgowców w Polsce. Wpisz jego nazwę.

Żółw błotny

Plansza - klasy czystości wody

Przyporządkuj właściwe nazwy do przedstawionego opisu organizmów żyjących w wodzie.

Roślina posiadająca kłączowy system korzeniowy i wielokwiatowe łodygi oraz szablaste liście osiągające wysokość około 1 metra. Kwiaty duże, żółte o sześciu płatkach okwiatu. Porasta brzegi zbiorników wodnych w pasie szuwaru niskiego tworząc niewielkie skupienia. Kosaciec żółtyRoślina zanurzona, najczęściej tworząca zwarte, rozległe skupienia na dnie zbiornika. Silnie rozgałęziona łodyga o długości do 3 m i drobnych liściach zebranych po trzy w okółkach, unosi się w toni wodnej. Moczarka kanadyjskaNiewielka (2 -3 mm) roślina pływająca po powierzchni wody, zbudowana z okrągłych lub jajowatych członów pędowych opatrzonych jednym korzeniem długości do 5 cm. Często występuje w ogromnych ilościach, pokrywając powierzchnię lustra wody zwartym „kożuchem”. Rzęsa drobnaLarwy tych owadów budują różnorodne konstrukcje: norki, sieci łowne, domki, przenośne domki. Budowę domku larwa rozpoczyna uprzędzeniem sieci, w którą następnie wbudowuje elementy tworzące domek; fragmenty roślin, piasku, kamyczki. Chruściki

Plansza - klasy czystości wody

Wpisz obok fotografii nazwy organizmów wskaźnikowych dla klas czystości wody.

Pałka szerokolistnaGrzybień białyRogatek sztywny

Plansza - klasy czystości wody

Przyporządkuj nazwy organizmów wskaźnikowych do klasy czystości wody.

Bardzo czystaJętkiCzystaRozwielitkiZanieczyszczonaRureczniki

Plansza - funkcje wody w środowisku

Uzupełnij w tekście informacje dotyczące procentowego ubytku wody w organizmie. Wybierz je spośród  podanych możliwości: 1-2%, 3%, 5%, 10%, 20%,30%.

Zdrowy organizm utrzymuje bardzo ścisłą kontrolę nad bilansem płynów, w którym nawet niewielki ubytek wody może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie całego ustroju. Bez jedzenia możemy przeżyć kilka tygodni, ale bez wody - jedynie kilka dni. Utrata już 1-2% wody powoduje osłabienie niektórych funkcji organizmu, utrata 10% powoduje znaczne osłabienie funkcji życiowych, a utrata 20% skutkuje śmiercią. Dzienne zapotrzebowanie na wodę w klimacie umiarkowanym waha się od 1,5 litra na dzień dla małego dziecka do 3,5 litra dla dorosłego człowieka. W suchym i gorącym klimacie dawka dzienna sięga nawet 10 litrów.

Plansza - funkcje wody w środowisku

Zaznacz pokarmy, które zawierają więcej niż 50% wody.frytki czekoladaser żółtymasłobananytruskawki

Plansza - zagrożenia związane z wodą

Długotrwałe zalanie upraw przez wodę powoduje, że z braku tlenu rośliny nie pobierają wody i giną. Określ, jaki rodzaj zjawiska opisuje powyższe zdanie - suszę atmosferyczną, suszę glebową czy suszę fizjologiczną.suszę fizjologiczną

Plansza - zagrożenia związane z wodą

Rosnąca liczba ludności, rozwój rolnictwa i przemysłu powoduje wzrost zapotrzebowania na wodę, czego efektem są konflikty o korzystanie z wody wielkich rzek. Przyporządkuj nazwę rzeki do grupy państw, które są zaangażowane w te konflikty.

Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Sudan, EgiptNilChiny, Birma, Laos, Tajlandia, Kambodża, WietnamMekong

Plansza - obieg wody

Wskaż, która litera na poniższym schemacie opisuje mikroobieg wody w przyrodzie.ABC

Obieg wody

Plansza - obieg wody

Przeczytaj uważnie opisy i wpisz właściwe nazwy w poszczególne rzędy krzyżówki. Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło w kolumnie zaznaczonej kolorem.

Proces polegający na przejściu wody ze stanu ciekłego w stan gazowy.PAROWANIE5Ciepły prąd atlantycki przemieszczający wodę z Zatoki Meksykańskiej, poprzez Atlantyk, w kierunku Wielkiej Brytanii.GOLFSTROM2Cała woda, występująca na powierzchni ziemi, przenikająca jej skorupę i stanowiąca domieszkę atmosfery. HYDROSFERA3Powrót cząsteczek wody z fazy gazowej do fazy ciekłej.KONDENSACJA8

Plansza - obieg wody

Zaznacz poprawną odpowiedź. Transpiracja jest to:kondensacja na powierzchni roślin (tak powstaje rosa)parowanie z powierzchni roślintransport pary wodnej w atmosferzewpływ pary wodnej na szatę roślinną

Plansza - zagrożenia związane z wodą

Podaj, ile lat potrzeba na erozję gleby pozbawionej roślinności. Masz do wyboru: 5 lat, 18 lat, 50 lat.
Intensywność erozji zależy gównie od bogactwa szaty roślinnej i sposobu użytkowania ziemi przez człowieka. Aby zmyć 18 centymetrową warstwę gleby w naturalnym lesie potrzeba ponad 500 tysięcy lat, na trwałym pastwisku potrzeba 80 tysięcy lat, na terenach uprawnych 100 lat, ale z powierzchni gleby uprawnej nie pokrytej roślinnością potrzeba tylko 18 lat.

Plansza - woda na powierzchni Ziemi

Przyporządkuj do fotografii właściwą nazwę formy wody stałej na powierzchni Ziemi.

szronsadźlodowiec

Plansza - woda na powierzchni Ziemi

Zaznacz wiersz, w którym wymieniono tylko osady atmosferyczne.szron, grad, szadź, rosagrad, mżawka, mgła, szronrosa, szron, śnieg, szadźszadź, rosa, szron, lód

Przyporządkuj fotografiom właściwe nazwy form wody ciekłej na powierzchni Ziemi.

oczka polodowcowestawyoceany i morzabagna i moczaryjeziorarosarzeki

Plansza - ciekawostki

Wybierz poprawną odpowiedź, w której przedstawiono najgłębsze miejsce we Wszechoceanie.Rów JawajskiRów AtakamskiRów Puerto RicoRów Mariański

Plansza - ciekawostki

Zaznacz akwen, który jest najbardziej słony na Ziemi.BajkałTiticacaMorze CzerwoneMorze Martwe

Plansza - ciekawostki

Największa hydroelektrownia funkcjonuje obecnie na:ParanieAngarzeNiluJangcy

Plansza - ciekawostki

Wskaż, które jezioro jest najgłębsze na świecie.Morze MartweMorze KaspijskieBajkałBałchasz

Plansza - zasoby wodne

Zaznacz właściwą odpowiedź na pytanie w czym zgromadzonych jest najwięcej wód słodkich.w wodach podziemnychw wodach powierzchniowychw atmosferzew lodach i śniegu

Plansza - zasoby wodne

Zaznacz działanie, które nie służy poprawie stanu czystości wód.budowa oczyszczalni ściekówbudowa sieci kanalizacyjnejutrzymywanie niskich cen wodywprowadzenie zakazu uciążliwej działalności gospodarczej na obszarach źródliskowych

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie