Zadania do plansz

Plansza - owady, pajęczaki

Przeczytaj uważnie charakterystykę zwierząt i wpisz właściwe nazwy organizmów w poszczególne rzędy krzyżówki. Rozwiązaniem krzyżówki (kolumna zaznaczona kolorem) jest nazwa rodzajowa pająka, ściśle związanego z wodą.

Jako larwa żyje w wodzie, dorosła nie pobiera pokarmu.JĘTKA3Grupa organizmów mająca zdolność latania.OWADY1Duży szybko pływający chrząszcz mający żółty, beżowy lub kremowy pasek.PŁYWAK1Pluskwiak z długą rurką oddechową, swoim ofiarom wstrzykuje jad za pomocą kłujki.TOPIELNICA4Ich larwy polują za pomocą wysuwanego narządu chwytnego tzw. maski.WAŻKI4

Plansza - owady, pajęczaki

Uzupełnij tekst dotyczący odżywania się różnych postaci komara.
Larwy komara żywią się materia organiczną i fitoplanktonem. Utrapieniem człowieka są  samice komara, ponieważ żywią się jego krwią. Krew więc jest im niezbędna  do szybkiego dojrzewania jaj.  Dorosłe samce odżywiają się nektarem.

Plansza - owady, pajęczaki

Przyporządkuj właściwe przykłady owadów i pajęczaków do ich charakterystyki.osobniki dorosłe potrafią zawisać w powietrzu i robić gwałtowne zwrotyważkipostać dorosła żywi się owadami, wysysając ich płyny ustrojowenartnikowad, którego postać dorosła pobiera powietrze za pomocą rurki oddechowej osiągającej długość całego ciałatopielnicabrązowy z białymi pasami po bokach, nie tworzy pajęczynybagnik przybrzeżnychrząszcz z spłaszczonymi odnóżami, pokrytymi szczecinkamipływak żółtobrzeżekżółtobrunatny z czarnym odwłokiem, z pajęczyny tworzy tzw. dzwony napełnione powietrzemtopikosobniki dorosłe żyją 4 dnijętkiciało kulistego kształtu, jaskrawo ubarwione, zwykle drapieżnikiwodopójka

Plansza - owady, pajęczaki

Wpisz  nazwy postaci występujących w przeobrażeniu  ważki i komara.

WAŻKA
Rozwój złożony z przeobrażeniem niezupełnym:
jajo - larwa - postać dorosła (imago)

KOMAR
Rozwój złożony z przeobrażeniem zupełnym:
jajo - larwa - poczwarka - postać dorosła (imago)

Plansza -owady, pajęczaki

Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

W przeobrażeniu zupełnym owadów występuje postać poczwarki, która nie pobiera pokarmu  i zwykle jest nieruchliwa. Wskaż owada, którego poczwarka jest ruchliwa:topielnicanartnikkomarpływak

Plansza - owady, pajęczaki

Zdjęcie przedstawia jedynego polskiego pająka żyjącego w wodzie. Wpisz w okienko jego nazwę.

Topik

Plansza - owady, pajęczaki

Uzupełnij brakujące wyrazy w przedstawionych przystosowaniach pajęczaków i owadów do życia w wodzie.

Cecha pajęczaka lub owada - Znaczenie przystosowawcze

opływowy kształt ciała - mały opór stawiany wodzie

skrzelotchawki np. larw ważek i jętek - wymiana gazowa w środowisku wodnym

spłaszczone odnóża z szczecinkami np. u pływaka żółtobrzeżka - zwiększenie powierzchni odnóży co ułatwia pływanie

niezwilżane włoski odnóży np. nartnika - błonka powierzchniowa wody nie ulega przerwaniu, co umożliwia bieganie "po wodzie"

aparat gębowy typu gryzącego np. tzw, maska u larw ważek - chwytanie ofiar np. drobnych skorupiaków

Plansza - płazy, gady

Przeczytaj uważnie charakterystykę zwierząt i wpisz właściwe nazwy w poszczególne rzędy krzyżówki. Rozwiązaniem krzyżówki (kolumna zaznaczona kolorem) jest nazwa rodzajowa jednego z płazów bezogonowych.

U samców tych zwierząt w okresie rozrodu wykształca się grzebień skórny.TRASZKI6Płazy te odznaczają się krępą budową ciała, mają chropowatą skórę, usianą licznymi brodawkami.ROPUCHY4Gatunek żaby, którego samce w okresie godowym wybarwiają się na niebiesko. MOCZAROWA1Niegroźny gad, jego jedyną bronią jest cuchnąca wydzielina, którą wydala w momencie zagrożenia z gruczołów przy kloace. ZASKRONIEC2Palce tego płaza zakończone są okrągłymi, lepkimi przylgami służącymi do chodzenia po gładkich pionowych powierzchniach.RZEKOTKA4

Plansza - płazy, gady

Wpisz w okienko właściwą nazwę gatunku płaza przedstawionego na fotografii.

Traszka grzebieniasta

Plansza - płazy, gady

Na fotografii przedstawiono jednego z najrzadszych kręgowców w Polsce. Wpisz jego nazwę.

Żółw błotny

Plansza - płazy, gady

Uzupełnij w tekście brakujące określenie.

Wszystkie płazy są w Polsce pod ochroną. Dodatkowo traszka grzebieniasta, kumak nizinny i górski zostały wpisane do II załącznika Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, co nakłada obowiązek ochrony także ich siedlisk.

Plansza - klasy czystości wody

Przyporządkuj właściwe nazwy do opisu organizmów żyjących w wodzie.

Roślina bagienna, często porastająca brzegi małych zbiorników wodnych, gdzie tworzy zwarte płaty i powoduje powstawanie pływającego tła. Bylina osiągająca 35 cm wysokości o trójlistkowych liściach i pięknych jasnoróżowych kwiatostanach. Bobrek trójlistkowyOsiadły glon tworzący duże, regularnie zbudowane plechy przytwierdzone trwale do podłoża. Pokrojowo przypomina rośliny wyższe, charakterystyczną sztywność nadaje jej węglan wapnia intensywnie pobierany z podłoża. Ramienica kruchaSą to małe owady podobne do komarów, o wydłużonych przednich nogach i wydatnych czułkach. W czasie masowych pojawów tworzą kłębiaste roje. Owady dorosłe nie pobierają pokarmu, samice składają jaja do wody, Ich larwy zamieszkują wody o średnim stopniu zanieczyszczenia. Najbardziej znane są larwy Chironomus z grupy gatunków plumosus, bardzo duże i w charakterystycznym czerwonym kolorze, co spowodowane jest obecnością związku analogicznego z hemoglobiną. OchotkowateRoślina wodna o długiej (1,5 – 3 m), rozgałęzionej łodydze, zakotwiczająca się w dnie zbiorników za pomocą małych pędów zwanych chwytnikami. Liście wąskie, sztywne, podwójnie widlasto podzielone na ząbkowane odcinki. Przeważnie rośnie masowo, tworząc zwarte łąki podwodne. Rogatek sztywnyRoślina posiadająca kłączowy system korzeniowy i wielokwiatowe łodygi oraz szablaste liście osiągające wysokość około 1 metra. Kwiaty duże, żółte o sześciu płatkach okwiatu. Porasta brzegi zbiorników wodnych w pasie szuwaru niskiego tworząc niewielkie skupienia.Kosaciec żółty

Plansza - klasy czystości wody

Wpisz przy właściwej fotografii nazwę organizmu wskaźnikowego dla klas czystości wody.

Rogatek sztywnyZdrojek pospolityRamienica krucha

Plansza - klasy czystości wody

Przyporządkuj nazwy gatunkowe organizmów wskaźnikowych do klasy czystości wody.

Bardzo czystaBobrek trójlistkowyCzystaMoczarka kanadyjskaZanieczyszczonaPałka szerokolistna

Plansza - płazy i gady, materiał

Wybierz 6 cech występujących u kijanki płazów bezogoniastych:

skrzelaworkowate płucaogonbłony pławne między palcamiruchome powieki ucho wewnętrzneucho środkowelinia nabocznajeden krwioobiegdwa krwioobiegiopływowy kształt ciałagłównie wydalają mocznik

Plansza - funkcje wody w środowisku

W okienko poniżej tekstu wpisz jaką ilość wody zawiera organizm człowieka. Wybierz ją z następujących propozycji: 30-60%; 50-90%;45-85%; 85-98%

Ilość wody w organizmie człowieka waha się w pewnych granicach. Zależy to od wieku i płci. Noworodek składa się w 85% z wody (embrion zawiera nawet 98%). Dorosły mężczyzna ma w swym organizmie 65% wody. Jej zawartość u starych ludzi może spadać do 50 %. Organizm kobiecy zawiera około 10% mniej wody niż organizm mężczyzny ze względu na to, że zawiera więcej tłuszczu.45-85%

Plansza - funkcje wody w środowisku

Uzupełnij w tekście informacje dotyczące ubytku wody w organizmie. Wybierz je z następujących danych:1-2%, 3%, 5%, 10%, 20%,30%.

Zdrowy organizm utrzymuje bardzo ścisłą kontrolę nad bilansem płynów, w którym nawet niewielki ubytek wody może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie całego ustroju. Bez jedzenia możemy przeżyć kilka tygodni, ale bez wody - jedynie kilka dni. Utrata już 1–2% wody powoduje osłabienie niektórych funkcji organizmu, utrata 10% powoduje znaczne osłabienie funkcji życiowych, a utrata 20% skutkuje śmiercią. Dzienne zapotrzebowanie na wodę w klimacie umiarkowanym waha się od 1,5 litra na dzień dla małego dziecka do 3,5 litra dla dorosłego człowieka. W suchym i gorącym klimacie dawka dzienna sięga nawet 10 litrów.

Plansza- funkcje wody w środowisku

Zaznacz wiersz, w którym wymieniono tylko ciepłe prądy oceaniczne.Benguelski, Zatokowy, Kuro-SiwoOja-Siwo, Labradorski, BrazylijskiRównikowy wsteczny, Zachodnioaustralijski, GwinejskiWschodnioaustralijski, Kuro-Siwo, Zatokowy

Plansza - zagrożenia związane z wodą

Suszą nazywa się zjawisko wystąpienia długiego okresu czasu bez opadów. Przyporządkuj właściwą nazwę rodzaju suszy do jej opisu.

Jest to długi okres bez opadów, jednakże obecność wody w glebie nie powoduje problemów u roślin.Susza atmosferycznaPrzedłużający okres bez opadów powodujący wyczerpanie się zapasów wody w glebie.Susza glebowaOkres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje.Susza fizjologiczna

Plansza - zagrożenia związane z wodą

Podaj, ile lat potrzeba na erozję gleby pozbawionej roślinności.
Intensywność erozji zależy gównie od bogactwa szaty roślinnej i sposobu użytkowania ziemi przez człowieka. Aby zmyć 18 centymetrową warstwę gleby w naturalnym lesie potrzeba ponad 500 tysięcy lat, na trwałym pastwisku potrzeba 80 tysięcy lat, na terenach uprawnych 100 lat, ale z powierzchni gleby uprawnej nie pokrytej roślinnością potrzeba tylko 18 lat.

Plansza - zagrożenia związane z wodą

Uzupełnij w tekście brakujące wyrazy.Wielkie zubożenie pokrywy roślinnej Ziemi będące wynikiem wzrostu demograficznego, szczególnie w krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej oraz Południowo Wschodniej Azji doprowadziło do powstania wielkich zagrożeń erozją wodną oraz osuwiskami ziemi.

Plansza - zagrożenia związane z wodą

Rosnąca liczba ludności, rozwój rolnictwa i przemysłu powoduje wzrost zapotrzebowania na wodę, czego efektem są konflikty o korzystanie z wody wielkich rzek. Przyporządkuj nazwę rzeki do grupy państw, które są zaangażowane w te konflikty.

Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Sudan, EgiptNilTurcja, Syria, Irak, KuwejtTygrys i EufratChiny, Birma, Laos, Tajlandia, Kambodża, WietnamMekongKazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, KirgistanSyr-Daria, Amu-daria

Plansza - obieg wody

Wskaż, która litera na poniższym schemacie opisuje mikroobieg wody w przyrodzie.ABC

Obieg wody

Plansza - obieg wody

Przeczytaj uważnie opisy i wpisz właściwe nazwy w poszczególne rzędy krzyżówki. Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło w kolumnie zaznaczonej kolorem.

Proces polegający na przejściu wody ze stanu ciekłego w stan gazowy.PAROWANIE5Ciepły prąd atlantycki przemieszczający wodę z Zatoki Meksykańskiej, poprzez Atlantyk, w kierunku Wielkiej Brytanii.GOLFSTROM2Cała woda, występująca na powierzchni ziemi, przenikająca jej skorupę i stanowiąca domieszkę atmosfery. HYDROSFERA3Powrót cząsteczek wody z fazy gazowej do fazy ciekłej.KONDENSACJA8

Plansza - obieg wody

Zaznacz poprawną odpowiedź. Transpiracja jest to:kondensacja na powierzchni roślin (tak powstaje rosa)parowanie z powierzchni roślintransport pary wodnej w atmosferzewpływ pary wodnej na szatę roślinną

Plansza - obieg wody

Zaznacz wiersz, w którym nie wszystkie elementy są częścią obiegu wody w przyrodzie.parowanie, kondensacja, opad, spływ powierzchniowyparowanie, kondensacja, opad, spływ podziemnyparowanie, kondensacja, opad, denudacjaparowanie, kondensacja, opad, retencja

Plansza - woda na powierzchni Ziemi

Wpisz przy właściwej fotografii nazwę formy wody stałej na powierzchni Ziemi.

sadźgołoledźlądolódlodowiecszron

Plansza - woda na powierzchni Ziemi

Zaznacz wiersz, w którym wymieniono tylko osady atmosferyczne.szron, grad, szadź, rosagrad, mżawka, mgła, szronrosa, szron, śnieg, szadźszadź, rosa, szron, lód

Plansza - woda na powierzchni Ziemi

Przyporządkuj fotografiom właściwe nazwy form wody ciekłej na powierzchni Ziemi.

oczka polodowcowestawyoceany i morzabagna i moczaryjeziorarosarzeki

Plansza - ciekawostki

Wybierz poprawną odpowiedź, w której przedstawiono najgłębsze miejsce we Wszechoceanie.Rów JawajskiRów AtakamskiRów Puerto RicoRów Mariański

Plansza - ciekawostki

Zaznacz akwen, który jest najbardziej słony na Ziemi.BajkałTiticacaMorze CzerwoneMorze Martwe

Plansza - ciekawostki

Największa hydroelektrownia funkcjonuje obecnie na:ParanieAngarzeNiluJangcy

Plansza - ciekawostki

Wskaż, które jezioro jest najgłębsze na świecie.Morze MartweMorze KaspijskieBajkałBałchasz

Plansza - zasoby wodne

Zaznacz właściwą odpowiedź na pytanie w czym zgromadzonych jest najwięcej wód słodkich.w wodach podziemnychw wodach powierzchniowychw atmosferzew lodach i śniegu

Plansza - zasoby wodne

Zaznacz działanie, które nie służy poprawie stanu czystości wód.budowa oczyszczalni ściekówbudowa sieci kanalizacyjnejutrzymywanie niskich cen wodywprowadzenie zakazu uciążliwej działalności gospodarczej na obszarach źródliskowych

Plansza - woda w atmosferze

Zaznacz warunek, który nie jest konieczny do powstania opadu.obecność jąder kondensacjiwilgotność względna powietrza o wartości 100%silne wiatrynasycenie powietrza parą wodną

Plansza - woda w atmosferze

Zaznacz warunek, który jest konieczny do powstania śniegu.wysokość bezwzględna powyżej 1000 m n.p.m.temperatura powietrza poniżej 100 Ctemperatura powietrza poniżej 3,60 Ctemperatura powietrza poniżej 00 C

Plansza - woda w Ziemi

Zaznacz cechę właściwą dla wód gruntowych.są silnie zmineralizowanezalegają stosunkowo płytkosą bardzo czyste pod względem bakteriologicznymsamoczynnie wypływają na powierzchnię

Plansza - woda w Ziemi

Zaznacz cechę właściwą dla wód głębinowych. są bardzo czyste pod względem bakteriologicznymsą zwykle słabo zmineralizowaneznajdują się w strefie aeracjiznajdują się nad warstwą wiecznej zmarzliny

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie