Pajęczaki i owady

Bagnik przybrzeżny (pająk)

- ubarwienie brązowe z charakterystycznymi dwoma białymi pasami po bokach głowotułowia i odwłoka,
- osiąga ok 2 cm długości, a wraz z odnóżami do 7 cm,
- preferuje bezpośrednie sąsiedztwo zbiorników wodnych,
- sprawnie biega po powierzchni wody i nurkuje,
- żywi się owadami a także narybkiem, kijankami,
- nie tworzy pajęczyny, więc poluje w sposób aktywny

Pająk topik

- żółtobrunatne ciało czarnym odwłokiem, gęsto owłosione,
- osiąga oko. 15mm długości,
- żyje w strefie przybrzeżnej, pomiędzy roślinami,
- żywi się drobnymi bezkręgowcami np. rozwielitkami, larwami owadów, ośliczkami,
- owłosienie umożliwia mu utrzymanie pęcherza powietrza pod wodą,
- z wydzieliny gruczołów przędnych buduje tzw. dzwony napełnione powietrzem,

Wodopójki (roztocza)

- nazwa zwyczajowa ustalona wg kryterium ekologicznego, a nie systematyczna,
- ciało, kulistego kształtu, o długości do 3 mm,
- często jaskrawo ubarwione np. czerwone, zielone i brunatne,
- są mieszkańcami strefy przybrzeżnej,
- dzięki odnóżom, przystosowanym do pływania, niektóre poruszają się bardzo szybko,
- żywią się drobnymi bezkręgowcami np. widłonogami, małżoraczkami a także świeżo wylęgnięty narybek,
- niektóre gatunki prowadzą pasożytniczy tryb. życia.

Jętki

- osobnik i dorosłe o delikatnej budowie żyją bardzo krótko (do 4 dni),
- mają zredukowane narządy gębowe ponieważ nie odżywia ją się,
- jelito pełni rolę narządu regulującego ciężar ciała podczas lotu,
- mają delikatne, smukłe ciało, pokryte miękkim oskórkiem o długości ciała do4cm,
- mała głowa z szczeciniastymi czułkami wypukłymi oczami złożonymi,
- ostatni segment odwłoka ma 3 nitkowate wyrostki, pełniące rolę steru podczas lotu,
- po złożeniu jaj, samica i samiec giną,
- rozwój, który przebiega w wodzie trwa od 1 do 3 lat,
- larwa ma dobrze wykształcone oczy złożone, czułki, gryzący aparat gębowy oraz 7 par blaszkowatych skrzelotchawek na odwłoku,
- są wrażliwe na zmiany w środowisku, zasiedlają głównie wody czyste.

Ważki

- osobniki dorosłe maja cylindryczne ciało, często jaskrawo ubarwione i z metalicznie błyszczące,
- potrafią zawisać w powietrzu oraz robić gwałtowne zwroty,
- polują na latające owady np. muchy, chwytając je odnóżami zaopatrzonymi w sztywne szczeciny,
- u większości gatunków zaznaczony wyraźnie dymorfizm płciowy ( np. samice barwniejsze i z pokładełkiem do składania jaj),
- larwy są drapieżnikami, chwytają swoje ofiary za pomocą aparatu gryzącego tzw. maski (zmodyfikowana warga dolna), polują na bezkręgowce wodne np. nicienie, skorupiaki oraz na kijanki i narybek,
- osobniki dorosłe jak wszystkie owady mają tchawki umożliwiające wymianę gazową w powietrzu atmosferycznym natomiast larwy mają skrzelotchawki umożliwiające wymianę gazową w wodzie,
- brak postaci poczwarki,
- rozwój trawa od kilku miesięcy do kilku lat.

Pływak żółtobrzeżek

-drapieżny gatunek chrząszcza,
- postać dorosła do 3,5 cm ma charakterystyczny żółty lub kremowy obrys całego obwodu ciała,
- posiada on opływowy kształt ciała i wiosłowate (spłaszczone) pokryte szczecinkami odnóża pływne,
- larwy osiągają rozmiar do 7 cm,
- poluje na drobne organizmy np. ślimaki, skorupiaki, owady, narybek kijanki.

Topielnica

- osiąga długość do4cm (nie wliczając rurki oddechowej).
- powietrze pobiera za pomocą rurki oddechowej, która może osiąga całego ciał
-można ją spotkać w strefie przybrzeżnej wód stojących i wolno płynących, szczególnie w tych gęsto zarośniętych,
- na zdobycz czatuje, siedząc na roślinach lub na dnie i chwyta za pomocą pierwszej pary chwytnych odnóży, które z wyglądu przypominają chwytne odnóża modliszki,
- poluje na różne wodne organizmy takie jak larwy owadów wodnych, skorupiaki, skąposzczety, kijanki i narybek,
- słabo pływa (głównie po zbiorniku porusza się jakby biegnąc po dnie) za to dobrze lata, dzięki czemu może przenosić się z jednego zbiornika do drugiego.

Komar brzęczący

- jaja (zwężone na jednym końcu) składane są na powierzchni wody tak blisko siebie, że woda nie może dostać się między nie,
- larwy: wymianę gazową przeprowadzają dzięki rurce odwłoka wystawianej ponad powierzchnię wody,wiszą głową w dół, są bardzo płochliwe i zaniepokojone szybko nurkują, żywią się rozkładającą się głównie materią organiczną i fitoplanktonem,
- poczwarka jest ruchliwa, ale nie pobiera pokarmu.
- dorosłe samice żyją zaledwie kilka dni, ale dzięki białku pochodzącemu z wyssanej krwi, jaja w ich odwłokach dojrzewają bardzo szybko Krew więc jest im niezbędna do przedłużenia gatunku.
- utrapieniem człowieka są tylko samice; samce mają uwstecznione narządy gębowe (skrócona szczelinka kująca) i nie odżywiają się niczym innym, prócz wody i nektaru.

Nartnik

- ma smukłe ciało o długości do 17 mm, brązowe lub czarne,
- porusza się po wodzie ruchem ślizgowym, wykorzystując napięcie powierzchniowe,
- pokryty jest srebrzystymi włoskami, włoski odnóży są niezwilżane, dlatego błonka powierzchniowa wody nie ulega przerwaniu
- żywi się owadami, wysysają ich płyny ustrojowe,
- przeobrażenie jest niezupełne, larwa nartnika jest podobna do osobnika dorosłego, różni je brak gonad i skrzydeł,
- wzięty do ręki kąsa.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie