12. Fauna stawu: pająki i owady

Pająki

W Polsce jeden gatunek typowo wodny topik (1b) i kilka żyjących nad wodami.
1. Bagnik przybrzeżny. Jeden z największych pająków krajowych (z odnóżami 8 cm), żyje na brzegach  zbiorników, gdzie poluje na owady, kijanki i małe ryby.

Topik

Owady

W Polsce występuje ponad 2800 gatunków wodnych różnych grup, m.in. pluskwiaki różnoskrzydłe (60 gatunków), chrząszcze (500), jętki (120), ważki (70).
2. Topielnica. Pluskwiak różnoskrzydły z długą rurką oddechową. Ofiary chwyta przednimi, haczykowatymi kończynami i wstrzykuje im jad za pomocą kłujki.

3-4. Pływak żółtobrzeżek (głowa larwy i dorosły chrząszcz). Owad dorosły 3-4 cm, larwa 7 cm. Łapie ofiary dużymi obcęgowatymi żuwaczkami i paraliżuje je jadem.

5. Jętka. Ich drapieżne larwy żyją w wodzie, dorosłe nie pobierają pokarmu i giną kilka godzin lub kilka dni po rozrodzie. Rzadko przekraczają długość 2 cm.

6-8. Ważki. Kopulacja żagnicy jesiennej (6). Żagnica wielka składa jaja (7). Larwa husarza władcy (8 — największa ważka krajowa — 8 cm). Larwy ważek (do 5 cm) żyją w wodzie, polują za  pomocą  wysuwanego narządu chwytnego tzw. maski (na spodzie głowy).

AUTORZY ZDJĘĆ: M. Rybacki (1), M. Maciantowicz (2), M. Forster (3), K. Kujawa (4-5), B. Daraż (6-8)

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie