Ważki różnoskrzydłe (Anizoptera)

Rząd: Ważki

Podrząd: Ważki różnoskrzydłe

Ważki różnoskrzydłe - larwy (rycina)Ważki różnoskrzydłe - postać dorosła chwytająca zdobycz (rycina)

Morfologia

 

Ważki różnoskrzydłe - larwa (autor: Marc AuMarc, źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC-ND 2.0)

Ważki różnoskrzydłe - larwa (autor: Isidro Martínez, źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC-SA 2.0)

Ważki różnoskrzydłe - larwa (autor: DaveHuth, źródło: flickr.com, licencja: CC BY 2.0)

 

Larwy posiadają grubą i twardą powłokę na głowie i tułowiu. Bardzo duże, złożone oczy, krótkie czułki. Dwie pary pokryw skrzydłowych. 3 pary segmentowanych odnóży zakończonych dwoma pazurkami. Na końcu odwłoka trzy krótkie, klinowate wyrostki. Do zdobywania (chwytania) pokarmu wszystkim ważkom służy maska – specjalnie przekształcony narząd gębowy typu gryzącego.

Dieta

Bardzo sprawny drapieżca – owady, skorupiaki, płazy czy małe rybki, również padlina.

Ważki różnoskrzydłe - głowa oraz rozłożony aparat gebowy (rycina)

Mogą stać się pokarmem dla ptaków, chrząszczy, płazów i innych ważek.

Siedlisko życia

Wody różnego typu – zarówno płynące jak i stojące.

Wrażliwość na zanieczyszczenie

Mogą żyć w wodach o różnej klasie czystości, jednak ich duża ilość wskazuje na co najmniej średnią jakość wody.

Podobieństwo

Larwy ważek różnoskrzydłych podobne są do larw ważek równoskrzydłych. Poniższe wskazówki pozwolą rozróżnić oba organizmy:

  • głowa larwy ważki różnoskrzydłej jest węższa od tułowia i odwłoka, kiedy u larwy ważki równoskrzydłej jest szersza;
  • odwłok larwy ważki różnoskrzydłej jest zakończony trzema krótkimi wyrostkami, podczas gdy u lar ważek równoskrzydłych odłwok zakończony jest trzema długimi skrzelotchawkami.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie