Ważki równoskrzydłe (Zygoptera)

Rząd: Ważki

Podrząd: Ważki równoskrzydłe

Ważki różnoskrzydłe - larwa (rycina)Ważki różnoskrzydłe - postać dorosła (rycina)

Morfologia

 

Ważki równoskrzydłe - larwa (autor: Chris Bradbury, źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC-SA 2.0)

Ważki równoskrzydłe - larwa Pyrrhosoma nymphula (autor: dnnya17, źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC-ND 2.0)
Ważki równoskrzydłe - larwa (autor: dnnya17, źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC-ND 2.0)
Ważki równoskrzydłe - larwa (autor: Everything is Permuted, źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC 2.0)

 

Ciało form larwalnych długie i smukłe z trzema listkowatymi skrzelotchawkami na końcu odwłoka. Krótkie czułki osadzone na głowie szerszej niż tułów i odwłok. Segmentowane odnóża zakończone dwoma pazurkami. Na grzbietowej stronie tułowia pokrywy skrzydłowe.

Dieta

Zooplankton. Są pokarmem dla ryb i drapieżnych owadów wodnych.

Siedlisko życia

Spokojne wody różnego typu.

Wrażliwość na zanieczyszczenie

Średnio wrażliwe.

Cykl życiowy

Brak stadium poczwarki. Samice składają jaja na roślinach, zanurzając odwłok w wodzie, składając lub zrzucając bezpośrednio na powierzchnię wody. Przed przeobrażeniem w postać dorosłą larwa wychodzi z wody.

Podobieństwo

Larwy ważek równoskrzydłych podobne są do larw ważek różnoskrzydłych. Poniższe wskazówki pozwolą rozróżnić oba organizmy:

  • głowa larwy ważki równoskrzydłej jest szersza od tułowia i odwłoka, kiedy u larwy ważki różnoskrzydłej jest węższa;
  • odwłok larwy ważki równoskrzydłej jest zakończony trzema długimi skrzelotchawkami.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie