Jętki (Ephemeroptera)

Rząd: Jętki

Jętki - przykłady larw (rycina)

Morfologia

Wielkość: larwy od 3 do 25 mm, dorosłe od 5 do 8 mm.

Larwy mają dobrze wykształcone, duże oczy, pojedynczą parę pokryw skrzydłowych. Na końcu odwłoka zazwyczaj trzy sterczące, cienkie i długie ogonki. Na bokach odwłoka wyrostki skrzelowe o bardzo zróżnicowanych kształtach. Odnóża zakończone pojedynczym pazurkiem.

 

Jętki - larwa (autor: divinenephron, źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC-SA 2.0)
Jętki - larwa (autor: Eco Heathen, źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC-ND 2.0)
Jętki - larwa (autor: Dave Huth, źródło: flickr.com, licencja: CC BY 2.0)

 

Osobniki dorosłe mają skrzydła w spoczynku sterczące do góry.

Jętki - postać dorosła (autor: Fritz Geller-Grimm, źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.5)

Dieta

Mikroskopijne glony, materia organiczna, kawałki roślin, czasami inne owady. Niektóre na przednich odnóżach mają włoski, którymi filtrują wodę.

Są pokarmem dla: ryb, i większych owadów drapieżnych.

Siedlisko życia

Dno i brzegi zbiorników wodnych różnego typu.

Wrażliwość na zanieczyszczenie

Większość jest wrażliwa nawet na nieznaczne zanieczyszczenia.

Cykl rozwojowy

Samica składa jaja do wody i wkrótce potem ginie – wylęgają się larwy – następne stadium to postać dorosła (żyje od kilku godzin do kilku dni).

Jętki - cykl rozwojowy (rycina)

Podobieństwo

Larwy jętek podobne są do larw widelnic, jednakże różnią się poniższymi cechami:

  • jętki mają 3 „ogony”, podczas gdy widelnice mają 2;
  • jętki mają 1 pazurek na końcu odnóży, natomiast widelnice mają 2;
  • jętki na brzuchu mają skrzelotchawki, a widelnice nie;
  • jętki mają jedną parę pokryw skrzydłowych, a widelnice dwie pary;
  • jętki mają krótkie czułki, a widelnice długie.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie