Co to są gatunki saproksyliczne?

Gatunek saproksyliczny — gatunek bezkręgowca (w tym owady) związany z martwym drewnem.

Z gatunkami saproksylicznymi związane są pośrednio inne owady:

  • drapieżcy; związane pośrednio z martwym, rozkładającym się drewnem. Pokarmem larw, a często i form dorosłych są inne bezkręgowce, zasiedlające to środowisko,
  • larwy pasożytujące na owadach związanych z martwym drewnem,
  • odżywiające się odchodami zwierząt zasiedlających martwe, rozkładające się drewno,
  • odżywiające się szczątkami zwierząt znajdującymi się w martwym drewnie, albo w dziuplach starych żywych drzew,
  • żyjące w soku wyciekającym z drzew,
  • korzystające z drewna jako materiału budulcowego do budowy gniazd (osy),
  • wykorzystujące martwe drewno jako schronienie, bądź miejsce zimowania,
  • wykorzystujące martwe drewno jako miejsce gniazdowania.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie