06. Woda w Ziemi

Woda w Ziemi występuje w stanie gazowym, ciekłym i w stanie stałym.

Woda pod powierzchnią ziemi może znajdować się na różnej głębokości. W zależności od stopnia wysycenia gruntu powietrzem i wodą dzielimy go na dwie strefy; strefę aeracji A (jest w niej woda w stanie ciekłym i gazowym) i strefę saturacji B (wysycenie wodą). Woda podziemna powstaje z wody opadowej wsiąkającej do ziemi.

woda pod powierzchnią ziemi

W strefie aeracji woda występuje jako para wodna, woda błonkowa otaczająca ziarna gruntu, woda higroskopijna zaadsorbowana przez stałe cząstki gruntu i woda kapilarna podsiąkająca z wody gruntowej. W strefie aeracji może występować woda zawieszona — woda zebrana ponad małą wąską, nieprzepuszczalną warstwą gleby.

Woda gruntowa zalega w glebie pomiędzy strefą aeracji i pierwszą warstwą nieprzepuszczalną.

Poniżej znajduję się woda wgłębna, ograniczona dołem warstwą nieprzeprzepuszczalną od wody głębinowej wysycającej wolne przestrzenie w skałach. Są to zwykle wody zwierające dużo rozpuszczonych związków mineralnych.

Specyficzną formą wody w ziemi jest wieczna zmarzlina (wieczna marzłoć). Występuje w północnych rejonach Azji i Ameryki Północnej. Sięga północnych regionów Chin i Mongolii. Obserwowany jej zanik spowodowany globalnym ociepleniem jest zagrożeniem dla gospodarki Syberii — dla pozyskiwania gazu ziemnego.

wieczna zmarzlina na ziemilegenda do ilustracji o wiecznej zmarzlinie

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie