05. Woda na powierzchni Ziemi

Woda na powierzchni Ziemi występuje w stanie ciekłym i w stanie stałym.

Woda w stanie ciekłym dzieli się na wody słone — oceany i morza, które stanowią 97% wód całej planety i na wody słodkie — wody płynące i wody stojące — 3% wód planety. Ciekłą formą wody jest również rosa — osad powstający zwykle nocą w wyniku ochłodzenia się podłoża, np.: na łące.

Formy wody ciekłej na powierzchni Ziemi:

Oceany i morza Rzeki
Jeziora Stawy
Oczka polodowcowe Bagna i moczary
Rosa

Formy wody stałej na powierzchni Ziemi:

Lądolód Lodowiec
Szron Sadź
Gołoledź
  1. Lądolód jest to lodowiec kontynentalny — pokrywa lodowa o dużej miąższości (do kilku kilometrów), zajmująca obszar powyżej 50 tysięcy km². Dwa największe lądolody to lądolód antarktyczny i lądolód grenlandzki. Średnia grubość lądolodu arktycznego wynosi 2 km, a objętość 30 milionów km³. Gdyby stopniał, poziom oceanów podniósłby się o 70 m. Stanowi on 90% zapasów wody słodkiej na ziemi. Średnia grubość lądolodu grenlandzkiego wynosi także około 2 km a objętość około 3 milionów km³. Gdyby stopniał, to poziom oceanów podniósłby się o 7 metrów.
  2. Lodowiec to pozostająca w ciągłym, powolnym ruchu masa lodu, powstająca na powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia dużej ilości śniegu i przeobrażania go w lód, na skutek ciśnienia nadległych warstw.
  3. Szron jest osadem atmosferycznym powstającym przeważnie w chłodne bezchmurne i bezwietrzne noce, gdy temperatura spada poniżej 0°C. W takich samych warunkach, ale przy temperaturze wyższej od 0°C powstaje rosa.
  4. Sadź (błędnie nazywana szadzią) powstaje w podobnych warunkach jak szron, ale przy silnym wietrze i rośnie zawsze pod wiatr, tak jak to widać na fotografii.
  5. Gołoledź powstaje wtedy, gdy na bardzo wychłodzone podłoże spadają kropelki deszczu lub mgły. Może osadzać się nie tylko na ziemi, ale także na wychłodzonych przedmiotach, drzewach. Liniach energetycznych itp. Ciężar lodu osadzony na przewodach energetycznych dochodzi do kilku kilogramów na 1 metr.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie