02. Zasoby wodne świata

Ogólne zasoby wody na Ziemi są ogromne. Wynoszą one prawie miliard i 400 milionów km³ (Tab.1). Gdyby tę wodę załadować do 50–cio tonowych wagonów o długości 18 m każdy, to potrzeba by 3 milionów 360 tysięcy pociągów, z których każdy sięgałby od Ziemi do Słońca. Niestety, tylko 2,5% tej wody to woda słodka, z czego prawie 99% to woda w lodowcach i woda podziemna. Wody powierzchniowe stanowią 1% wód słodkich (Tab.2) i zaledwie 0,025% wszystkiej wody na Ziemi.

Ocean światowy, wody podziemne i lodowce stanowią 99,94% zasobów.

Tab. 1. Zasoby wodne świata
Rodzaje wód Objętość w tysiącach km³ % w stosunku do całości
Wody oceanu światowego 1338000,0 96,5
Lodowce i stała pokrywa śnieżna 26064,1 1,74
Wody podziemne 23400,0 1,7
w tym wody aktywne (do 100 m) 10530,0 0,76
Marzłoć trwała 300,0 0,022
Jeziora 176,4 0,013
Wody glebowe 16,5 0,001
Para wodna w atmosferze 12,9 0,001
Bagna 11,47 0,0008
Rzeki 2,12 0,0002
Woda biologiczna 1,12 0,0001
Ogółem wody hydrosfery 1385984,0 100,0

Wody powierzchniowe, wieczna zmarzlina, woda biologiczna i para wodna w atmosferze stanowią 1,2% wody słodkiej. Dlatego dla cywilizacji ludzkiej są tak ważne lodowce i woda podziemna. Niestety w wyniku ocieplenia lodowce nikną.

Tab. 2. Zasoby wody słodkiej
Rodzaje wody Objętość w tysiącach km³ % w stosunku do całości
Lodowce i stała pokrywa śnieżna 24064,1 68,7
Wody podziemne 10530,0 30,1
Wieczna zmarzlina 300,0 0,86
Jeziora słodkie 91,0 0,26
Wilgoć glebowa 16,5 0,05
Para wodna w atmosferze 12,9 0,037
Bagna 11,47 0,03
Rzeki 2,12 0,006
Woda biologiczna 1,12 0,003
Ogółem wody słodkie 35029,21 100,0

Chociaż globalne zapasy wody na Ziemi są olbrzymie, to jednak ze względu na to, że musimy korzystać głównie z wody słodkiej, która jest nierównomiernie rozłożona na kuli ziemskiej, są obszary, gdzie tej wody jest za dużo i są obszary, gdzie jej wciąż brak. Taka sytuacja, przy rosnących potrzebach z powodu wzrostu liczby ludności, grozi konfliktami wojennymi o wodę.

Polska jest, wbrew temu co sądzi wielu ludzi, krajem ubogim w wodę. Średnio, w Europie na jednego człowieka przypada rocznie 5100 m³ wody, natomiast w Polsce tylko 1700 m³. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie.

Najgorsza sytuacja panuje w Afryce i niektórych krajach Azji. Na świecie ponad jeden miliard dwieście milionów ludzi ma utrudniony dostęp do wody, a 200 milionów cierpi z pragnienia.

Według WHO każdego dnia umiera około 6000 dzieci z powodu chorób związanych z niedostatkiem wody pitnej. Oznacza to, że co 15 sekund umiera jedno dziecko. Są to przeważnie choroby pasożytnicze. Ludzi piją brudną wodę zawierajaca pasożyty, lub ich formy przetrwalnikowe.

Kobiety i dzieci z wielu krajów afrykańskich przebywają dziennie średnio 6 km niosąc 20 litrów wody, która pomoże zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby swych rodzin.

Z 1,2 miliarda ludzi mających utrudniony dostęp do wody, 63% zamieszkuje kraje Azji, 28% kraje Afryki, 7% kraje Ameryki Południowej i 2% kraje Europy. W krajach Ameryki Północnej i Australii nikt nie ma ograniczonego dostępu do wody.

Rosnąca liczba ludności świata i wzrost zapotrzebowania na wodę będą prawdopodobnie w najbliższej przyszłości przyczyną wielu konfliktów politycznych, grożących wybuchem wojen o wodę (patrz plansza 7.). Problem ten dotyczy obszarów rzek transgranicznych (płynących przez kilka krajów) takich jak Nil, Eufrat i Tygrys, Mekong.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie