Owady żyjące w martwym drewnie

Najważniejsze gatunki związane z martwym drewnem uważane za najcenniejsze w krajowej faunie

Borodziej próchnik
Występuje w martwym drewnie drzew iglastych o odpowiedniej wilgotności. W lesie występuje głównie na pniakach i leżaninie sosnowej(drewno powalone lub ścięte). Rzadziej na innych gatunkach iglastych. Atakuje także drzewa obumierające i świeżo ścięte pnie. Preferuje widne bory sosnowe rosnące na ubogich glebach, szczególnie jednogatunkowe drzewostany sosnowe.
Ciołek matowy
Chrząszcze odżywiają się sokami drzew; latają o zmroku i w ciemnościach w V i VI. Larwy rozwijają się w próchniejącym drewnie drzew liściastych. Siedlisko: lasy dębowe i bukowe.
Dębosz
Gatunek rozprzestrzeniony, lecz nieliczny. Cykl rozwojowy przebiega w korzeniach różnych krzewów, krzaczastych dębów, buków oraz gnijących korzeniach i martwych pniach innych drzew liściastych.
Jelonek rogacz
Bardzo charakterystyczny chrząszcz. Żuwaczki samca silnie rozwinięte — dłuższe od głowy i przedplecza razem wziętych. Po wewnętrznej stronie i na wierzchołku opatrzone zębami. Żuwaczki samic skromniejsze — krótkie, łukowato zakrzywione. Związany głównie z dębem, ale też innymi drzewami liściastymi, jak bukiem, grabem, wiązem czy drzewami owocowymi.
Konarek tajgowy
Związany przede wszystkim z dębem, ale notowany także z innych drzew liściastych, takich jak buk i brzoza oraz świerk. Larwy odżywiają się gnijącym łykiem, próchnem i grzybnią przerastającą drewno. Chrząszcze żerują na grzybni różnych gatunków hub.
Kwietnica okazała
Gatunek rzadki i nieliczny. Rozprzestrzeniony w środkowej i południowej Polsce z wyjątkiem okolic górskich. Siedlisko: dziuple i próchniejące stare drzewa (np. dęby) w grądach i łęgach.
Nadobnica alpejska
Bardzo rzadki gatunek, w Polsce związany wyłącznie z bukiem. Objęty ochroną gatunkową zarówno w Polsce, jak i krajach sąsiednich. Chrząszcze odżywiają się sokiem wyciekającym ze zranionych drzew. W warunkach sztucznych spijały sok z soczystych owoców. W Polsce larwy żerują na buku pospolitym. Najczęściej w drewnie przynajmniej częściowo rozłożonym przez grzyby.
Pachnica dębowa
Gatunek zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. Warunkiem rozwoju pachnicy jest obecność starych drzew, w których powstają dziuple w wyniku rozkładu drewna przez grzyby. Najczęściej pachnice zasiedlają nisko położone dziuple odziomkowe dębów — jako głównych roślin żywicielskich, a także inne drzew liściastych, m.in. takich jak lipa, jawor, wierzba, olsza, buk, kasztanowiec, grab, wiąz, wyjątkowo też sosna. Pełny cykl rozwojowy trwa 3-4 lata.
Rozmiazg kolweński
Jeden z reliktów lasów pierwotnych, zasiedla chłodne, zacienione miejsca w lasach o charakterze naturalnym, rosnących na terenach o dużej wilgotności. Rozwój odbywa pod korą grubych pni leżących od co najmniej roku (np. w powalonych, martwych, ale nie zawilgoconych pniach świerków z przylegającą korą). Zasiedla pnie jako kolejne stadium sukcesyjne po uprzednim ich zasiedleniu przez korniki i inne kambiofagi.
Sprężyk rdzawy
Sporadycznie i dość rzadko notowany chrząszcz z nielicznych i rozproszonych stanowisk z różnych części kraju. Niektóre dane o występowaniu są oparte na znaleziskach z XIX w. Preferuje świetliste lasy liściaste i mieszane, stare parki na terenach nizinnych i pogórzu. Zasiedla stare pniaki i stare przydrożne drzewa.
Zmorsznik olbrzymi
Gatunek zasiedlający różne gatunki drzew iglastych i liściastych o znacznym stopniu rozłożenia drewna. Notowany na terenie Puszczy Białowieskiej i Boreckiej.
Zgniotek cynobrowy
Zgniotek szkarłatny
Do zgniotka cynobrowego bardzo podobnym gatunkiem jest zgniotek szkarłatny morfologicznie prawie identyczny i przebywający często w tych samych środowiskach. Oba gatunki rozróżnia brzeg przedplecza i kolor żuwaczek: u zgniotka cynobrowego brzegi przedplecza są zaczernione, zaś u szkarłatnego — całe przedplecze jest całkowicie czerwone, a końce czerwonych żuwaczek — zaczernione. Oba gatunki mogą występować razem i mają bardzo podobną biologię oraz wymagania i preferencje środowiskowe. Oba są objęte ochroną gatunkową.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie