Tablice i znaki w lesie

Rezerwat "Gogulec"Tablice informacyjne są zawierają ważne wskazówki, dlatego nie bądźmy wobec nich obojętni. Zapisane są na nich najważniejsze informacje dotyczące lasu, zakazy i nakazy, a także opisane są miejsca, które warto odwiedzić. Jeśli chcesz aby Twój czas spędzony w lesie był bezpieczny, czytaj i stosuj się do informacji zawartych na tablicach informacyjnych.

Poniżej prezentujemy podstawowe zakazy obowiązujące w podczas pobytu w lesie:

W LESIE ZABRANIA SIĘ

  • Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.
  • Parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.
  • Zakłócania ciszy.
  • Rozniecania ognia i palenia tytoniu.
  • Puszczania psów luzem.
  • Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt.
  • Zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód.
  • Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki.
  • Niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.
  • Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.

Najbardziej surowe zasady zachowania obowiązują w parkach narodowychrezerwatach przyrody. Są to miejsca wyjątkowe, będące domem rzadkich roślin i zwierząt, objęte troskliwą opieką. Dlatego w każdym parku narodowym, na całym świecie, ochronie podlegają wszystkie jego części aby zachować przyrodę w niezmienionym stanie. Każdy park narodowy posiada również straż, która pilnuje przestrzegania przepisów oraz bezpieczeństwa zwiedzających.

zakaz zrywania roślinzakaz zchodzenia z wyznaczonych szlakówzakaz używania otwartego ogniazakaz hałasowania i niepokojenia zwierzątzakaz puszczania psów bez smyczyzakaz śmiecenia

Najważniejsze i podstawowe warunki korzystania z parku czy rezerwatu często opisane są w postaci piktogramów na bilecie wstępu do danego obiektu, a o tym że znajdujemy się na terenie parku lub rezerwatu informują nas odpowiednie tablice.

Rezerwat przyrody

Zagrożenie pożarowe

Uważny turysta napotka w lesie wiele oznaczeń. Służą one także bezpieczeństwu zwiedzających – jak np. tablice ostrzegające o zagrożeniu pożarowym. Są stawiane tam, gdzie zagrożenie pożarem jest najwyższe i może być niebezpieczne nie tylko dla lasu, ale także turystów. W tak oznakowanych miejscach zaleca się wyjątkową ostrożność, szczególnie w ciepłych miesiącach roku. W ostateczności, kiedy w lesie jest bardzo sucho i każda iskierka może spowodować pożar, wprowadzany jest zakaz wstępu do lasu. Takie działania to jednak ostateczność i stosowane są tylko w sytuacjach najpoważniejszego zagrożenia.

zakaz wstępu - zagrożenie pożarowe

Pożar w lesie oprócz tego, że przynosi wiele szkód w drzewostanach, może również być niebezpieczny dla zamieszkujących go zwierząt oraz odwiedzających turystów. Szczególne zagrożenie występuje przy słonecznej, wietrznej pogodzie, kiedy wyschniętej ściółce wystarczy tylko iskierka aby zapłonąć. Dodatkowo silny wiatr powoduje niezwykle szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W takich sytuacjach najbezpieczniej jest znacznie oddalić się od zauważonego zarzewia ognia gdyż może on stanowić realne zagrożenie dla naszego zdrowia. Gaszenie pożarów w takich warunkach jest niekiedy niezwykle trudne.

Strażacy gaszący pożar (autor: Kyle Sanguin, źródło: www.wikipedia.org, licencja: domena publiczna)

Warto jest zapamiętać numery alarmowe, pod które należy dzwonić w przypadku zauważenia pożaru.

Alarmuj natychmiast jak zauważysz pożar w lesie!!!

Telefony alarmowe:

998

112 (z telefonu komórkowego)

Gdzie wejść nie wolno?

Innymi tablicami jakie można spotkać w lesie to znaki zakazu wstępu: na uprawy leśne i młodniki do 4 metrów wysokości oraz w miejsca ostoi zwierzyny. W pierwszym przypadku tablica informuje o konieczności ochrony młodych drzewek przed zadeptaniem, a w drugim umożliwia zwierzynie bezpieczne i spokojne miejsca bytowania i żerowania. Pamiętaj że zwierzęta leśne potrafią być niebezpieczne gdy są niepokojone, dlatego warto zrezygnować z "dobrych miejsc" na grzybobranie, jeśli znajdują się w powyższych lokalizacjach.

Wstęp wzbroniony - uprawy leśne

Wstęp wzbroniony - ostoja zwierzyny

Wyjątkowym znakiem zakazu wstępu jest znak uwaga ścinka drzew. Jest on wieszany tylko na czas odbywania się prac leśnych związanych z wycinką drzew. Do tego znaku należy bezwzględnie się zastosować, gdyż nieuwaga turysty w takich sytuacjach może nieraz doprowadzić do niebezpiecznego wypadku.

Wstęp wzbroniony - ścinka drzew

Wycieczki po lesie.

W lesie możemy poruszać się tylko pieszo, rowerem lub konno, ale wtedy po specjalnie do tego wyznaczonych ścieżkach. Do lasu samochodem wjechać nie wolno. Informują nas o tym specjalne znaki. Ale nie oznacza to, że powinniśmy rezygnować z wyprawy. W wielu miejscach, przy wjeździe do lasu utworzone są parkingi, gdzie można auto pozostawić, a w dalszą drogę udać się pieszo.

Czasem na takim parkingu jest możliwość zorganizowania ogniska. Dla turystów pragnących, oprócz podziwiania przyrody, zaczerpnąć również trochę wiedzy o lesie, leśnicy przygotowują specjalne ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Zawsze są one oznakowane i często wzbogacone tablicami z dodatkowymi informacjami i mapą przebiegu ścieżki.

parking leśny-Dziewicza Góra

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.” - Albert Einstein
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie