Szkody od zwierzyny

Szkody w lesie wyrządzają głównie jeleniowate (jeleń, sarna, daniel). W niektórych okolicach pewne straty w gospodarce leśnej powoduje żubr, muflon i łoś. Niekiedy szkody czynią też myszy i ptaki, które wyjadają nasiona, najczęściej w szkółkach leśnych.

Szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną powstają:

  • w uprawach i szkółkach – przez wygrzebywanie i zjadanie żołędzi i bukwi (nasiona buka), deptanie i tratowanie siewek i sadzonek, zgryzanie liści i igliwia, ogryzanie pędów i pączków.
  • w młodnikach – przez łamanie drzewek, zgryzanie i ogryzanie pączków i pędów, ogryzanie kory (spałowanie), bicie porożem (czemchanie)
  • w żerdziowinach i drągowinach przez spałowanie i obijanie.
Spałowana daglezja
Spałowany dąb

W ramach zapobiegania niszczenia upraw i młodników stosuje się grodzenia tych powierzchni. W niektórych przypadkach stosuje się również bezpośrednie osłonki na sadzonki.

Grodzenie uprawy
Osłonki na sadzonkach

Przyczyną powstawania szkód jest przede wszystkim utrzymywanie wysokiej liczebności zwierzyny przekraczającej możliwości wyżywieniowe biotopu leśnego. Również niewłaściwa struktura płciowa jak i wiekowa populacji jeleniowatych wpływa na wielkość wyrządzanych w lesie szkód.

Las stanowi naturalną bazę żerową występujących w nim zwierząt, stąd rozmiar uszkodzonych drzewek nieprzekraczający 20 % uznaje się jako gospodarczo znośny.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie