Szkodliwe grzyby

Grzyby w środowisku leśnym odgrywają różną rolę. Jedne współżyją z drzewami tworząc mikoryzę i niekiedy są nieodzownym czynnikiem ich wzrostu. Inne zaś niszcząc w różny sposób drzewa są bardzo szkodliwe dla lasu. Infekcje grzybowe przejawiają się m.in. zamieraniem pędów, zgnilizną korzeni, atakują również całe drzewa doprowadzając do ich śmierci.

Grzyby patogeniczne
Huba sosny
Huba korzeniowa

Spośród bardzo wielu szkodliwych dla lasu grzybów najgroźniejsze to:

  • huba korzeni (Heterobasidion annosum),
  • opieńka miodowa (Armillaria mellea),
  • osutka sosnowa (Lophodermium pinastri),
  • rdza pęcherzykowata igieł sosny (Coleosporium senecionis),
  • rdza kory sosny (Endocronartium pini),
  • zamieranie dębów (Ceratocistis sp.),
  • mączniak dębowy (Microsphaera alphitoides).

W Polsce w lasach rocznie przeprowadzane są zabiegi zwalczania patogenów grzybowych na obszarze ok. 500 tys. ha

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie