Pożary lasu

Przyczynami powstawania pożarów w lesie w przeważającej ilości jest nieostrożność i lekkomyślność ludzi oraz podpalenia. W ogólnej liczbie pożarów, która w poszczególnych latach uzależniona jest przede wszystkim od panujących warunków atmosferycznych tylko około 0,4% wszystkich pożarów jest wynikiem czynników naturalnych (wyładowań atmosferycznych).

Dlatego też wybierając się do lasu należy korzystać tylko i wyłącznie z miejsc do tego przeznaczonych: miejsce postoju, parking leśny.

parking leśny-Dziewicza Góra

W polskich lasach rocznie występuje od 3 do 8 tys. pożarów. Najbardziej katastrofalny w skutkach był rok 1992 kiedy to wybuchły dwa największe w historii pożary w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie (spłonęło ponad 9000 ha a w akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków) i Nadleśnictwie Potrzebowice (ponad 5500ha).

Pożar lasu
Pożar lasu
Strażacy gaszący pożar
Akcja gaśnicza z użyciem samolotu
Pożarzysko
Skutki pożaru

Od wczesnej wiosny do jesieni we wszystkich nadleśnictwach uruchamiany jest system monitorowania terenów leśnych oraz pełnione są dyżury pożarowe w punktach dyspozycyjno-alarmowych. Dla zmniejszenia zagrożenia pożarowego w okresach największej palności lasu mogą być wprowadzane stałe lub czasowe zakazy wstępu ludności do lasu. Okresowy zakaz wstępu na wszystkie lub określone obszary leśne wprowadzają nadleśniczowie. Lasy objęte zakazem wstępu oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu”. Podaje się też przyczyny i termin obowiązywania zakazu.

Wieża przeciwpożarowa

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie