Masowa turystyka i rekreacja

Stale rosnące uprzemysłowienie oraz towarzyszący mu wzrost zatrudnienia
i zagęszczenia ludności sprawia, że korzystanie z lasu w celach rekreacyjnych jest jednym z czynników poprawy życia ludzi. Najczęstsze formy rekreacji na terenach leśnych to:

 • spacery po szlakach turystycznych, ścieżkach dydaktycznych i wyznaczonych drogach leśnych,
 • gimnastyka na ścieżkach zdrowia,
 • obserwacje fauny i flory i innych obiektów przyrody,
 • zbieractwo – jagód, grzybów, jeżyn,
 • myślistwo,
 • gry i zabawy sportowe i harcerskie,
 • jeździectwo po wyznaczonych szlakach,
 • biwakowanie i wędrowanie po drogach leśnych.

Dla minimalizowania negatywnych skutków na terenach szczególnie chętnie odwiedzanych, powstają w lasach obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Ścieżka leśna rozjeżdżona przez quady

Wszystkie lasy będące własnością Skarbu Państwa są udostępnione dla ludności z wyłączeniem:

 • upraw leśnych do 4 m. wysokości,
 • powierzchni doświadczalnych i drzewostanów nasiennych,
 • ostoi zwierzyny,
 • źródlisk rzek i potoków,
 • obszarów zagrożonych erozją.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie