Definicje lasu

Las może być rozpatrywany w aspektach znacznie się różniących, dlatego też możemy definiować go według poniższych przykładów.

1. Prawna (ustawa o lasach, art. 3)

Grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 10 arów, pokryty roślinnością leśną tj. drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub teren przejściowo tej roślinności pozbawiony.

2. Przyrodnicza

Jest wiele definicji przyrodniczych, które w zależności od dziedziny biologicznej w jakiej powstały, mają nieco inny wydźwięk, oto kilka przykładów:

  • Las jest zbiorowiskiem roślin, ułożonych w wiele warstw, z których dominującą grupę stanowią drzewa wszelkiego gatunku. Elementy te są ze sobą wzajemnie powiązane i wpływają na siebie tworząc charakterystyczny dla każdego regionu geograficznego krajobraz lasu, z reguły niepowtarzalny. (przykłady lasów)

  • Las to wysoko zorganizowany zespół, którego głównymi składnikami są: gleba, rośliny, zwierzęta i klimat.

  • Las to najbardziej skomplikowany ze wszystkich ekosystemów lądowych, w którym współżyją tworząc biocenozę różne gatunki roślinne i zwierzęce.

  • Las jest to najbardziej złożony ekosystem lądowy, składający się z roślin, ułożonych w warstwy, z których dominującą grupę stanowią drzewa wszelkiego gatunku. Powstaje w wyniku procesu lasotwórczego i jest odnawialnym zasobem przyrody. Środowisko lasu możemy określić mianem kompleksu złożonego ze świata roślinnego, zwierzęcego, klimatu, stosunków hydrologicznych i gleby.

3. Społeczno-gospodarcza

Las to podstawowy składnik gospodarstwa leśnego, będącego gałęzią gospodarstwa narodowego.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie