Warstwa podrostu

Warstwa ta nie jest typową warstwą lasu, wyróżniana jest przez dendrologów i leśników jako faza przejściowa pomiędzy podszytem a dojrzałym drzewostanem. Podrost tworzą młode drzewa, które w przyszłości mają szansę stać się właściwym piętrem lasu. Potrzebują jednak do tego odpowiedniego przygotowania. Chodzi tu głównie o to, aby w dobrym czasie usunąć dorosłe drzewa dając młodym większy dostęp do światła. Niekiedy leśnicy w sposób celowy „podsadzają” młode drzewa jako podrost, aby później stworzyły piękny drzewostan.

Rośliny

Gatunkami drzew leśnych, dobrze znoszącymi osłonięte miejsca w podroście są: grab pospolity, buk zwyczajny, świerk pospolity. Mogą one z powodzeniem stać się drzewostanem, ale muszą mieć do tego wystarczającą ilość światła.

Buczyna`w warstwie podrostu
Warstwa podrostu
Warstwa podrostu

Zwierzęta

W warstwie podrostu nie występują typowe wyłącznie dla niej zwierzęta, jak ma to miejsce np. w runie leśnym. Pojawiają się tu organizmy zamieszkujące niemal wszystkie warstwy lasu. Spotkamy tu na pewno sikorki i słowiki. Częstym gościem tej warstwy są  także zwinne kuny leśne i orzesznice, które budują swoje gniazda wśród gęstych gałęzi.

Orzesznica
Sikorka czubatka
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie