Gleba leśna

Gleba jest to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, składająca się
z części mineralnych i organicznych powstałych w wyniku oddziaływania czynników glebotwórczych, takich ja klimat, woda, drobnoustroje glebowe, rośliny, zwierzęta oraz działalność gospodarcza człowieka.

Gleba leśna jest niczym innym jak warstwą substancji mineralnych
i organicznych umożliwiającą wzrost i rozwój roślin leśnych. Warstwa mineralna powstaje wskutek procesów wietrzenia skały macierzystej, natomiast warstwa organiczna jest efektem rozkładu organizmów roślinnych
i zwierzęcych na powierzchni gleby oraz w jej wnętrzu i zwana jest próchnicą. W skład próchnicy leśnej wchodzą szczątki roślinne i zwierzęce w różnym stopniu rozdrobnione i naturalnie przetworzone.

PODSTAWOWE RODZAJE GLEB LEŚNYCH

Gleby bielicowe

Gleba bielicowa
W lasach iglastych występują ubogie w składniki mineralne gleby bielicowe, powstałe na skutek wymywania składników mineralnych poza zasięg korzeniu drzew. Znajduje się w nich bardzo mało próchnicy, są kwaśne i mało urodzajne.


Gleby brunatne

Gleba brunatna
Na podłożu lasów liściastych i mieszanych, w środowisku mniej kwaśnym niż w lasach iglastych, występują gleby brunatne. Powstają one w procesie brunatnienia, a ich barwa pochodzi od żelaza i brunatnych składników próchnicy. Gleby te są dość żyzne i zasobne w próchnicę.


Czarne ziemie

Czarne ziemieW lesie bogatym w sole mineralne i pokrytym trawami powstają bogate w próchnicę – czarne ziemie. Posiadają dużą ilość (ok 4%) próchnicy, powstałej z butwiejących szczątków roślin zielnych, która nadaje tej glebie czarną barwę. Na czarnoziemach, jako najbardziej wartościowych glebach, rosną z powodzeniem praktycznie wszystkie rośliny. Czarne ziemie uznawane są za gleby żyzne.
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie