Puzzle

Zadanie

Z poszczególnych puzzli ułóż fotografię określonego gatunku drzewa lub krzewu. Możesz sprawdzić jaki to gatunek w atlasie. Aby ułożyć właściwy obrazek należy uchwycić kursorem jego fragment i przenieść go w wybrane miejsce. Jeżeli jest to właściwe miejsce wokół puzzla pokazuje się zielona obwódka. Niewłaściwie umieszczony puzzel ma czerwoną obwódkę. Dobrej zabawy!

1

2

3

4

5

Zadanie

Poniższe fotografie zostały podzielone na różną liczbę fragmentów. Ułóż właściwy obraz przesuwając poszczególne elementy i ustawiając we właściwym położeniu. Fragmenty można przesuwać tylko o jedno pole w dwóch kierunkach.

1

2

3

5

6

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie