O projekcie
wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Powstanie WLIN, czyli Wirtualnego Laboratorium Interaktywnego Nauczania, było jednym z fundamentów projektu pt. „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Łopuchówko. Realizacja WLIN oparta została na monitoringu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem poniższych tematów edukacyjnych:

 1. Przebieg zjawisk fenologicznych na tle warunków siedliskowych i meteorologicznych.
 2. Monitoring czystości wód oraz przepływów rzeki Młynówki w obrębie Biedrusko.
 3. Ocena zagrożenia suszą w oparciu o pomiary meteorologiczne.

Elementami projektu były również:

 • Centrum Ochrony Pachnicy Dębowej” przy Łysym Młynie,
 • ekspozycja edukacyjna poświęcona roli martwego drewna w lasach,
 • ścieżka edukacyjna, pt. „Rola wody w środowisku”, biegnąca wokół rewitalizowanego stawu.

Główne założenia

Dzięki rozwojowi Internetu usługi e-learningowe stają się coraz popularniejszą formą przekazywania wiedzy. Za tą metodą kształcenia przemawiają nie tylko duże możliwości prezentowania treści merytorycznych, ich interaktywność, czy też samodzielność uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, ale przede wszystkim ruchomy czas pracy i wygoda podopiecznych. Zakładamy zatem, że zaprojektowany system przyniesie nie tylko dodatkową wartość oświatową, czy też podniesie poziom świadomości ekologicznej uczniów, ale również wpłynie korzystnie na podejście do e-usług w nauczaniu, przez co przyczyni się do ich popularyzacji.

Cel

Głównym celem projektu WLIN było stworzenie internetowej platformy edukacyjnej. Cel został zrealizowany poprzez stworzenie systemu, który pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości jakie oferuje e-nauczanie. Platforma obejmuje scenariusze edukacyjne zawierające wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • biologii roślin i zwierząt,
 • fenologii,
 • meteorologii,
 • warunków wodnych,
 • chemii środowiska.

Informacje prezentowane są w postaci interaktywnych materiałów, wzbogaconych o dane z urządzeń pomiarowych podłączonych do systemu będącego rozwinięciem realizowanego w PCSS od roku 2005 projektu VLab. Urządzenia te umożliwią obserwację procesów fenologicznych (specjalnie zaprojektowany system bazujący na cyfrowych lustrzankach), przepływności wody (przepływomierz) oraz pomiar warunków atmosferycznych (stacje meteo).

Innowacyjność

Istotnym elementem projektu WLIN są urządzenia zainstalowane na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, umożliwiające obserwację warunków przyrodniczo-meteorologicznych, takich jak pojawy fenologiczne. Do realizacji tego zadania zaprojektowany i wdrożony został innowacyjny system obserwacji fenologicznych, rejestrujący w założonych odstępach czasu fotografie drzew.

Wyświetlanie danych pobieranych przez te urządzenia oraz możliwość zdalnego sterowana jest zapewniona dzięki ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej PIONIER.

Spodziewane rezultaty

Dane zebrane przez urządzenia w projekcie WLIN stanowią bazę wiedzy o wybranych aspektach środowiska naturalnego, prezentowaną w nowoczesny i atrakcyjny sposób. W połączeniu z historycznymi danymi meteorologicznymi wyniki te mogą posłużyć do lepszego zrozumienia procesów fenologicznych, będących obrazem zmian klimatycznych, które mają wpływ na terminy siewu, sadzenia i zbioru plonów. Przydatnymi mogą okazać się również zagadnienia dotyczące problemu suszy i zanieczyszczania (w tym eutrofizacji) wód. Wyniki projektu mogą również stanowić zachętę dla zarządzających lasami państwowymi oraz prywatnymi do organizowania własnych przedsięwzięć wykorzystujących zasoby naturalne jako podstawę do działalności edukacyjnej.

Mamy nadzieję, że projekt przysłuży się w dużym stopniu do propagowania zrównoważonego rozwoju poprzez ekologizację życia codziennego, bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, oraz informowanie o dziedzictwie kulturowym jakie posiadamy.

Napisz do nas na igdu23bdb23ib2kontakt@923yd2bfgsvwlin.pl .

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie