11. Fauna stawu: płazy i gady

Płazy

W Polsce żyje 18 gatunków płazów: 5 ogoniastych (traszki i salamandra) oraz 13 bezogonowych: 6 żab, 3 ropuchy, 2 kumaki, jedna grzebiuszka i rzekotka. Larwy wszystkich gatunków rozwijają się w wodzie, a osobniki dorosłe przebywają w niej z reguły tylko w okresie rozrodu, jedynie kumaki i żaby zielone żyją w wodzie prawie przez cały rok. Wszystkie płazy są objęte ochroną gatunkową.

9-11. Traszka grzebieniasta (samiec w czasie godów i larwy różnej wielkości). Największa traszka krajowa (do 15 cm). U samców w okresie rozrodu wykształca się grzebień skórny (rola w oddychaniu i zalotach). Larwy traszek są drapieżnikami. W Europie szybko zanika.

12. Kijanki ropuchy szarej. Kijanki płazów bezogonowych odżywiają się glonami  i materią organiczną.

13. Kumak nizinny. Występuje na nizinach całej Polski. Ma ciemny grzbiet i czerwone plamy na  spodniej stronie ciała. Zasiedla małe i średnie zbiorniki. Zanika w całej Europie.

14-15. Rzekotka (formy barwne). W Polsce żyje na nizinach, rzadko spotykana. Nasz jedyny płaz nadrzewny. Jest zielona, ale może zmieniać ubarwienie, zwykle na brązowe.

16. Żaba jeziorkowa. Pospolity płaz w całej Polsce, wbrew nazwie zasiedla małe zbiorniki. Należy do żab zielonych (wodnych).

17. Żaba moczarowa. Pospolity płaz niżu Polski, przedstawiciel żab brunatnych. Samce w okresie godowym wybarwiają się na niebiesko.

Gady

W Polsce 8 gatunków: 3 jaszczurki, 4 węże i jeden żółw. Tylko dwa związane są z wodą. Wszystkie gady są pod ochroną.

18-19. Żółw błotny. Jeden z najrzadszych kręgowców Polski. Jego populacje liczą  zwykle kilka osobników. Najliczniejszy jest na Polesiu (ponad 500), w całej Polsce żyje 800-1000 osobników. W Wielkopolsce występuje w okolicy Osiecznej koło Leszna. Żółw całe życie spędza w wodzie, tu także zimuje, ale jaja składa na lądzie, w miejscach suchych, nasłonecznionych.

20. Zaskroniec. Najpospolitszy wąż krajowy, długość do 130 cm. Często żyje na brzegach zbiorników, gdzie poluje na płazy, rzadziej na ryby. Występuje też w miejscach suchych. Jest niegroźny, jego jedyną bronią jest cuchnąca wydzielina, którą wydala w momencie zagrożenia z gruczołów przy kloace.

Wszystkie płazy są w Polsce pod ochroną. Dodatkowo traszka grzebieniasta, kumak nizinny i górski zostały wpisane do II załącznika Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, co nakłada obowiązek ochrony także ich siedlisk.

 

- zagrożony wyginięciem i wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”

AUTORZY ZDJĘĆ:
B. Daraż (15), B. Kozik (9), A. Krupa (12), 
M. Maciantowicz (10, 19), A. Pestkowski (18), M. Rybacki (11,13-14, 16-17, 20)

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie