Skoczogonki wodne (Collembola)

Skoczogonki wodne

W Polsce kilkanaście gatunków związanych jest ze środowiskiem wodnym.

Morfologia

Skoczogonki wodne (rycina)

Wielkość od 2 do 8 mm.

Mają wydłużone ciało o różnorodnym ubarwieniu. Najczęściej bardzo szybko skaczą po powierzchni wody i roślin wodnych dzięki obecności na odwłoku specyficznie wygiętych tzw. widełek skokowych i hamowidła. Widełki skokowe są schowane pod odwłokiem i przytrzymywane. W razie niebezpieczeństwa uwalniane przez hamowidła. Po uwolnieniu widełki działają jak sprężyna i umożliwiają skok. Najszybsze gatunki reagują w 18 milisekund.

Skoczogonki wodne (autor: Kathie Hodge , źródło: flickr.com, licencja: CC BY-NC-SA 2.0)

Siedlisko życia

Występują na powierzchni drobnych, zarośniętych, także okresowych zbiorników wodnych. Spotykane są także na powierzchni makrofitów i kamieni, w potokach i wodach podziemnych.

Wrażliwość na zanieczyszczenie

Są odporne na zanieczyszczenie.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie