Małże Skójkowate (Unionidae)

Gromada: Małże

Rodzina: Skójkowate

Morfologia

Małże dużych rozmiarów. Osiągają od kilku do nawet ponad 20 cm. Muszle podwójne w zarysie podłużne. Żyją zagrzebane w osadach dennych rzek i jezior, rzadziej na powierzchni dna; zwykle ponad powierzchnię wystaje jedynie tylny koniec muszli z syfonami: wpustowym i wyrzutowym.

 

Małże skójkowate - muszla (autor: Boldie, źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0)

Małże skójkowate - muszla (autor: Pouzin Olivier, źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0)
Małże skójkowate (autor: Maria Urbańska, źródło: własne)

 

Dieta

Wszystkie małże są filtratorami. Żywią się glonami i cząsteczkami organicznymi.

Są pokarmem dla drapieżnych zwierząt wodno-błotnych (ssaki, ptaki).

Siedlisko życia

Występują w wodach różnego typu.

Wrażliwość na zanieczyszczenie

Większość gatunków jest wrażliwa na zanieczyszczenia i niedobory tlenu w wodzie.

Cykl rozwojowy

Jest złożony. Samce wyrzucają plemniki, które dostają się do zlokalizowanych w skrzelach komór lęgowych u samic. W komorach jaja są zapładniane i rozwijają się tam larwy glochidia, które uwalniane są do wody. Aby nastąpiło przeobrażenie muszą znaleźć żywiciela, którym są ryby. Glochidium za pomocą haczyków przyczepia się do ciał ryb i tam żywi się przez kilka tygodni krwią. Następuje przeobrażenie i miniaturowe małże odczepiają się od ryb, opadają na dno i rozpoczynają denny etap życia.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie