Jak bada się pogodę?

Dane meteorologiczne zbiera się w sieci stacji i posterunków meteorologicznych. W stacjach meteorologicznych dokonuje się co najmniej ośmiu pomiarów dziennie wielu różnych parametrów pogody. Na podstawie danych ze stacji opracowuje się prognozy pogody. Uzupełnieniem sieci stacji są posterunki meteorologiczne, w których rejestruje się stan atmosfery co najmniej trzy razy dziennie i to zaledwie kilku parametrów. Dane uzyskane na posterunkach meteorologicznych nie służą do prognozowania pogody, ale do prowadzenia badań naukowych oraz opisu klimatu lokalnego.

Stacja meteorologiczna
Stacja meteorologiczna4
element stacji meteorologicznej
Stacja meteorologiczna3
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie