Zadania do fenologii

Zadanie 1

Uzupełnij brakujące wyrazy w podanym tekście.

Fenologia jest nauką, która zajmuje się badaniem przebiegu zjawisk, zachodzących w świecie zwierzęcym i roślinnym oraz w przyrodzie nieożywionej w zależności od okresowych zmian pogody. Nazwa Fenologia pochodzi od słowa fenomen - zjawisko.

Zadanie 2

Na podstawie tekstu określ fenologiczną porę roku. Wpisz jej nazwę w umieszczone poniżej tekstu okienko.

Ze zjawisk fitofenologicznych w tej porze należy w pierwszej kolejności wymienić owocowanie kasztanowca zwyczajnego, ligustru pospolitego oraz masowe owocowanie borówki brusznicy. Typowym zjawiskiem jej początku jest powszechna zmiana barwy liści takich gatunków, jak: winorośl właściwa, kasztanowiec zwyczajny, brzoza brodawkowata, klon zwyczajny i lipa. W tym czasie kwitnie jeszcze ostrożeń, bluszcz pospolity i dziewięćsił. W niektórych okolicach zakwitają zimowity jesienne.wczesna jesień

Zadanie 3

Zaznacz poprawną odpowiedź wskazującą fenologiczną porę roku, w której zakwita pierwiosnka lekarska.PrzedwiośnieWczesna wiosnaPełnia wiosnyWczesne lato

Zadanie 4

Zaznacz poprawną odpowiedź wskazującą fenologiczną porę roku, w której dojrzewają owoce bzu lekarskiego.Pełnia wiosnyWczesne latoPełne latoWczesna jesień

Zadanie 5

Rozpoznaj na fotografii gatunki roślin, które zaczynają kwitnąć w określonej porze roku. Wpisz poprawną nazwę gatunkową przy fotografii.

Modrzew europejskiLipa szerokolistnaBez czarnyGłóg dwuszyjkowy

Zadanie 6

Przyporządkuj rozpoznane gatunki roślin w poprzednim (5) zadaniu do określonych fenologicznych pór roku. Wpisz nazwę gatunkową w okienko przy odpowiedniej porze roku.

wczesna wiosnaModrzew europejski

pełnia wiosnyGłóg dwuszyjkowy

wczesne latoBez czarny

pełne latoLipa szerokolistna

Zadanie 7

Na podstawie tekstu określ fenologiczną porę roku. Wpisz jej nazwę w umieszczone poniżej tekstu okienko.

Przejawia się zazielenieniem dna lasu liściastego, kwitnieniem kasztanowca (Aesculus hippocastanum), bzu lilaka (Syringa vulgaris), głogu (Crataegus monogyna), jarzębiny (Sorbus aucuparia). W ogrodach pojawiają się żonkile, narcyz trąbkowy (Narcissus pseudonarcisus). Kłosi się żyto ozime (Secale cereale), kwitną na niebiesko-fioletowo chabry bławatki (Centaurea cyanus). Na podmokłych łąkach żółcą się słoneczne kwiaty jaskrów.pełnia wiosny

Zadanie 8

Wybierz z podanych odpowiedzi tę, która określa fenologiczną porę roku opisaną w tekście.

Zakwitają wrzosy (Calluna vulgaris). Dojrzewają owoce kasztanowca (Aesculus hippocastanum), ligustru i oczywiście jabłoni, gruszy, śliwy. W lasach czerwienieją owoce borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea). To czas siania żyta ozimego i wykopki ziemniaków. Początkiem października kwitnie zimowit jesienny (Coichicum autumnale) powoli zaczynają żółknąć liście lipy drobnolistnej (Tilia cordata) i klonu (Acer platanoides).Wczesne latoLatoWczesna jesieńJesień

Zadanie 9

Przeczytaj dokładnie opisy a ich znaczenie wpisz we właściwe rzędy. Określenie w kolumnie zaznaczonej kolorem będzie rozwiązaniem krzyżówki.

 

Fenologiczna pora roku zaczynająca się czasami już w lutym lub w marcu, trwa zwykle do początku kwietnia, jest to początek tajenia śniegu, kwitnienia leszczyny.PRZEDWIOŚNIE1Przejawia się zazielenieniem dna lasu liściastego, kwitnieniem kasztanowca), bzu lilaka, głogu.WIOSNA3Roślina o żółtych kwiatach występująca na podmokłych łąkach, kwitnie zwykle w maju.JASKIER1O tej porze roku kwitną lipy, kończą się truskawki, dojrzewa żyto ozime.LATO4Kwitnie przed wypuszczeniem liści, na przedwiośniu, od lutego do kwietnia, najczęściej w marcu i na początku kwietnia.WAWRZYNEK3
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie