Zadania do martwego drewna

Zadanie 1

Wskaż poprawne sformułowania dotyczące używania słów: drzewo czy drewno.idź po drzewo do lasuprzynieś z szopy trochę drewna na opałprzynieś z szopy trochę drzewa na opałidź po drewno do lasu

Zadanie 2

Przeczytaj uważnie tekst i z podanych faz życia naturalnego lasu wybierz tę, która jest w nim opisana.

W tej fazie występują różnowiekowe kępy i grupy drzew. Są też grupy najmłodszych, najżywotniejszych drzew poprzedniego pokolenia lasu. Drzewa mają małe rozmiary — do 20 cm pierśnicy, zaznaczony jest proces największego przyrostu wysokości. Zaczyna się różnicowanie budowy piętrowej i następuje liczne usychanie najsłabszych drzew, opóźnionych i przygłuszonych przez silniejsze w najbliższym otoczeniu.Faza młodocianaFaza dorastaniaFaza terminalnaFaza rozpadu

Zadanie 3

Wpisz nazwę gatunku owada, który został opisany w tekście.

Gatunek zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. Warunkiem rozwoju tego owada jest obecność starych drzew, w których powstają dziuple w wyniku rozkładu drewna przez grzyby. Najczęściej zasiedlają one nisko położone dziuple odziomkowe dębów — jako głównych roślin żywicielskich, a także inne drzew liściastych, m.in. takich jak lipa, jawor, wierzba, olsza, buk, kasztanowiec, grab, wiąz, wyjątkowo też sosna. Pełny cykl rozwojowy trwa 3-4 lata.Pachnica dębowa

Zadanie 4

Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi zwierząt związanych z martwym drewnem. Odgadnij nazwy zwierząt na podstawie ich charakterystyki a właściwe odpowiedzi wpisz w odpowiednie wiersze. Rozwiązaniem będzie wyraz w kolumnie zaznaczonej kolorem.

Beznoga jaszczurka, którą możemy obserwować wygrzewającą się na powalonych pniach.PADALEC3Mały, owadożerny ssak, którego miejscem ukrycia i pożywienia są powalone przez wiatr, murszejące kłody.RYJÓWKA1Roztocze żyjące w glebie, ściółce oraz w zmurszałym drewnie.MECHOWCE2Ptak, który potrafi zmniejszyć wielkość otworu wlotowego do dziupli, zalepiając go błotem.KOWALIK3Gatunek żółwia żyjący w Polsce, którego można spotkać na pniach martwych drzew leżących w wodzie.BŁOTNY5Chrząszcz zasiedlający najczęściej osłabione, stare dęby.KOZIORÓG2

Zadanie 5

Przyporządkuj nazwy gatunków zwierząt związanych z martwym drewnem do ich charakterystyki.

Największa europejska sowa o majestatycznej sylwetce.Na okrągłej głowie ma charakterystyczne „uszy” z piór o dł. 8 cm, zwykle położone poziomo, a stawiane gdy ptak jest zaniepokojony. PuchaczOsobniki tego gatunku mają tylko trzy palce, z czego dwa zwrócone naprzód, a tylko jeden w tył.Dzięcioł trójpalczastyNajmniejszy drapieżnik w Polsce. Tułów ma smukły, nadzwyczaj giętki. Kończyny są krótkie o owłosionych podeszwach. Ogon jest stosunkowo krótki, stanowi około 1/4 długości ciała z głową.ŁasicaZwierzę nieco mniejsze od lisa. Tułów ma długi, krępy, nogi długie, głowę małą z krótkim, spiczastym pyskiem i zaokrąglonymi uszami, które ledwo wystają z długich włosów głowy.JenotDrapieżny ssak o długiej, miękkiej sierści , barwy od jasno do ciemnobrązowej, kasztanowej. Na gardle znajduje się plama zmiennego kształtu, barwy od żółtej do pomarańczowej. Nie dochodzi ona nigdy do przednich łap.Kuna leśna

Zadanie 6

Tekst dotyczy zachowań gniazdowania różnych gatunków dzięciołów. Wpisz właściwe nazwy gatunków w okienka w tekście.

Badania przeprowadzone na terenie Puszczy Białowieskiej wskazują na duże powiązanie ptaków, a w szczególności dzięciołów z martwym drewnem. Najpospolitszy dzięcioł duży ok. 35% dziupli wykuwa w drzewach martwych. Ponad 70% dziupli dzięcioła średniego znajduje się w martwych pniach lub konarach. Prawie wyłącznie w martwych drzewach wykuwa dziuple dzięciołek i dzięcioł trójpalczasty. Dzięcioł trójpalczasty w większości przypadków gniazduje w martwych i zamierających świerkach, podczas gdy dzięcioł białogrzbiety jest silnie związany z martwymi drzewami, jednak prawie wyłącznie drzewami liściastymi. Również dzięcioł czarny i zielonosiwy chętnie wykuwają swoje dziuple w martwych drzewach. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie wszystkie dziuple lęgowe dzięciołów są wykuwane corocznie na nowo, zapotrzebowanie tej grupy ptaków na martwe drzewa jest duże.

Zadanie 7

Uzupełnij tekst, wpisując nazwy organizmów, dzięki którym rośliny uzyskują azot.

Azot może znaleźć się w drewnie dzięki grzybom mikoryzowym wchodzącym w związki z korzeniami krótkimi drzew, ale także dzięki bakteriom nitryfikacyjnym, które mogą zamieniać niedostępny dla roślin amoniak w przyswajalne azotany oraz promieniowcom, które mogą wiązać wolny azot z powietrza. Procesy wiązania azotu mogą zachodzić także po śmierci drzewa dzięki zasiedlającym martwe drewno mikroorganizmom.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie