Trzebieże

Trzebieże to cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach, które przekroczyły 25-30 lat.

Trzebieże wczesne

Cięcia pielęgnacyjne (wycinanie pojedynczych drzew, rozluźnienie zwarcia) wykonywane są w drzewostanach o energicznym przyroście na wysokość w okresie tyczkowiny (drzewostan w wieku od 20-30 lat) oraz drągowiny (drzewostan w wieku od 30 do 50 lat). Tyczkowina jest to czas kiedy drzewa oczyszczają się z gałęzi i następuje ich silne wydzielanie z drzewostanu. Drągowina jest to proces oczyszczania i wydzielania stopniowo słabnie na korzyść przyrostu na grubość. W trakcie zabiegu usuwane są drzewa przeszkadzające drzewom najbardziej wartościowym – dorodnym. W wyniku wykonanej trzebieży wczesnej pozyskuje się drewno mniejszej wartości (średniowymiarowe) w głównej mierze mające zastosowanie w przemyśle celulozowo-papierniczym i na opał.

Trzebieże późne

Cięcia pielęgnacyjne wykonywane są w drzewostanach dojrzewających, w których następuje intensywny przyrost drzew na grubości (50-100 lat). Celem tych cięć jest selekcja wśród drzew dorodnych, poprawa warunków dla przyrostu pozostałym drzewom lub przygotowanie drzewostanu do odnowienia naturalnego. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w ramach cięć trzebieżowych połączone są z pozyskaniem drewna. Sam rozmiar pozyskania (ilość wyciętych drzew) jest wynikiem potrzeb hodowlanych drzewostanu. Ilość pozyskanego drewna w trzebieżach nie może wpłynąć niekorzystnie na jakość wykonanego zabiegu.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie